Terim KısaltmasıAçıklaması
a/aAlways afloat (Daima yüzer durumda )
a.a.r:Against all risks (Tüm risklere karşı)
Air consignment note:Hava konşimentosu
Airport of arrival:Varış hava limanı
Airport of departureKalkış hava limanı
Airway bill:Hava konşimentosu
Always safely afloat:Her zaman yüzer durumda
a.m.:Ante meridiem (öğleden önce)
Amounts:Meblağ
Approx.:Approximetaly (Aşağı yukarı,yaklaşık)
ARR:Arrival (varış saati)
B/L:Bill of lading (Konşimento)
Booking:Rezervasyon
Breakdown clause (of-of-hire clause):Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması,çarpışması veya donanım için kullanılır
Breaking bulk:Gemiyi boşaltmaya başlama
Brokerage:Broker (simsal)`ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon
B.S.:Bottom stowed (ambarda istiflenmiş)
B.S.T.:British summer time (ingiliz yaz saati)
Bulk:Dökme yük (bir ambalaj içinde bulunmayan yük,örneğin kömür)
Bulk freight:Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük
ca.:circa (tahminen)
c.a.d. (c/d):Cash against documents (Vesaik mükabili)
c.a.f.:Coüt, assurance,fret,c.i.f. (malın bedeli,sigorta ve navlun)
cargo:Taşıma,yük
Carriage:Taşıma,Naliye
Carrier:Taşıyıcı
c.o.d.:Charges collect (masraflar alıcıya ait)
Certificate of origin:Menşei şahadatnamesi
c.+f:Cost and freight (malın bedeli ve taşıma ücreti)
c.+i:Cost and insurance (malın bedeli ve sigorta)
Charge:Masraf,harç,ücret
Chargeable weight:ücrete tabi ağırlık
CIF:mal bedeli olarak teslim
c.i.f.:malın bedeli,sigorta ve navlun
c.i.f.+c:cost,insurance,freight and commission (malın bedeli,sigorta,navlun ve giderleri dahil)
c.i.f landed:Cost,insurance,freight,landed (malın bedeli,sigorta,navlun ve boşaltma masrafları
city terminal service:şehir içi teminal servisi
c.k.d.:completely knocked down (taşınmak için tümüyle sökülüp kurula bilir)
Claims:şikayetler
c/o:Care of. (vasıtasıyla)
c.o.d.:Cash on delivery(teslimde ödemeli)
Collecting free:varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret
Commodity rates:Nakliyede uygulanan ücret tablosu
Conditions of contract:sözleşme koşulları
Consignee:Kendine mal gönderilen
Consignment:Gönderilen mal,mal gönderme,sevkiyat
Consignor:Mal gönderme
Consolidator:IATA`ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevk eden kuruluş
Consular ınvoice (C.I):tasdikli fatura
c.o.s.:Charterer pays des (harçları kiralayan ödeme)
CPT:taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim alma
CRF:Mal bedeli ve navlun
c.t:Conference terms (düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşulları)
Current rates:Cari fiyatları
Customs broker:Gümrük komisyoncusu
Customs clearance:Gümrükleme gümrükten çekme
customs declaration:Gümrük beyannamesi
DAF:Sınırda teslim
d.d.:Dangerous deck (Tehlikeli malların istif edildiği güverte)
DDP:Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim
DDU:Gümrük resmi ödenmeksizin teslim
dead freight:Pişmanlık navlusu
Delivering carrier:Varış limanına ulaşan malların alıcıya ulaştıran taşımacı
Delivery service:Teslimat servisi
Demurrage:Demoraj
DEP:Departure (hareket saati)
DES:Gemide teslim
DEQ:Rıhtımda teslim
Dispatch money:Sevkiyat ücreti,geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması durumunda ödenecek ek ücret
d.i.c.:Geminin yük alma kapasitesi
d.i.o.:Yalnız yüklemede ödenen sevkiyat ücreti
d/p:Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin yollanması
Emergency rates:Acil durumlarda konferans`a bağlı gemilerin uyguladıkları tarife
e.t.a.:geminin tahmini varış zamanı
E.T.C.:Muhtemel iş bitirme süresi
Ex ship:Gemiden teslim
EXW:iş yerinden teslim
f.a.c.:Yükleme/boşaltma esnasında geminin tüm imkanları kullanılarak mümkün olduğunca işin hızlı yapılması
f.a.s.:Free on aircraft (uçakta teslim)
f.o.b.:free on board (gemide teslim)
Force majeure:Mücbir sebep
f.o.t.:free on truck (kamyonda teslim)
f.t.:Full terms (Navlun piyasasında tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir)
Gateway charges:Hava limanında yükün artırılması için yapılan tüm masraflar
General cargo rates:Karışık yükle ilgili ücret tablosu
Goods:Emti,mal
Handling:Yükleme işlemleri
I.C.C.:İngiliz sigortacılar Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kalıp hükümler
Incoterms:International commercial terms (Uluslar arsı ticari terimler)
In regular turn:Muntazam sırayla
Landing charges:Boşaltma masrafları
L/C:Letter of credit (Akreditif)
Lines terms:Düzenli hat koşulları
Livraison en cale:Bu şart sözleşmeye konulduğunda,alıcı malları geminin ambarında teslim almak zorundadır ve her türlü boşaltma masrafı ve rizikosu kendisine aittir.
L.S&D charges:Landing.storage and delivery charges (Boşaltma,depolama ve teslimat harçları)
L/T:Long tonne (Büyük ton:1016.047 kg)
Main port:Ana liman
M/R:Mate`s receipt (Yükün gemiye alındığı bildirilen ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan geçici olarak konşimento yerine geçen ordino/makbuz)
n.o.p.Not otherwise provided (Başka bir şekilde temin edilmemektedir)
Offload:Boşaltılmış yük
Open rates:açık tarife
o.w.h.:Ordinary working hours (normal çalışma saatleri)
pd:Paid (ödendi)
p.m.:post meridiem (öğleden sonra)
p.o.d.:Teslimde ödemeli
Shipment:Sevkiyat
Subopen:Subject to being open (Açık olması koşuluyla)
Surcharge:Sürjarj (liman tıkanması,sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun)
Thru B/L:Tek konşimento
Trace:Yerine ulaşmayan sefkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma
u.c.:Olağan koşullar
w/m:Weight or measurement (Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması)
Kaynak : www.und.com.tr